זיהוי וטיפול מתקשר, חוסך זמן יקר עבור המרפאה והלקוחות, בטרם עניתם לשיחה אתם יודעים מי הלקוח אשר מתקשר, את שם החברה אשר הלקוח שייך, (במידה ויש יותר מחברה אחת)   שעת השיחה, מספר זהות, מספר תיק, יתרת תשלום בחשבון חובה,  יתרת זיכוי תשלום בחשבון זכות, שלושת הטיפולים האחרונים ומספר הרופא המטפל, שלושת התורים העתידיים , סרגל היסטוריית שיחות מתקשרים, עם אפשרות מעבר מלקוח ללקוח ולראות את כל הנתונים בלחיצה אחת על שם הלקוח המבוקש, ובנוסף אפשרות לראות היסטוריית מתקשרים לאחור וכל זאת, עוד לפני שהרמתם את השפופרת ומטפלים תוך כדי שיחה  בבקשות הלקוח, מבלי לחפש