מערכת לזימון תורים דרך הענן למרפאות הפרטיות כולל שליחת קוד לאימות לפני זימון, המרפאה מקבלת מערכת אשר מתריעה על כל זימון אשר נכנס למרפאה, כאשר זימון נשמר בענן, המרפאה מקבלת הודעת אסמס על זימון חדש עם כל הפרטים של הפציינט ומה תוכן ההודעה ולאיזה רופא הזימון מיועד, לקוחות אשר רשומים במרפאה הזימון שלהם יהפוך לפגישה אמתית במערכת ניהול המרפאה, ואם הלקוח הוא לקוח חדש, אז המערכת תיצור פגישה כללית עם כל פרטי הזימון