זיהוי וטיפול מתקשר עם כפתורי ניווט מהירים, חוסך זמן יקר עבור המרפאה והלקוחות, בטרם עניתם לשיחה אתם יודעים מי הלקוח אשר מתקשר, שם החברה אשר הלקוח שייך, (במידה ויש יותר מחברה אחת)   שעת השיחה, מספר זהות, יתרת תשלום בחשבון חובה,  יתרת זיכוי תשלום בחשבון זכות, שלושת הטיפולים האחרונים ומספר הרופא המטפל, שלושת התורים העתידיים , כפתור כניסה לכרטיס חשבון של המטופל, כפתור כניסה לכרטיס טיפול של המטופל, סרגל היסטוריית שיחות מתקשרים, עם אפשרות מעבר מלקוח ללקוח ולראות את כל הנתנונים בלחיצה אחת על שם הלקוח המבוקש, וכל זאת, עוד לפני שהרמתם את השפופרת ומטפלים תוך כדי שיחה  בבקשות הלקוח, מבלי לחפש